Ponuka seminárov, kurzov …

názvy seminárovkrátky popisrozsahročník
literárny seminárpríprava na maturitnú skúšku2 hodiny/týždeň4
konverzácia v anglickom jazykukonverzácia v cudzom jazyku2 hodiny/týždeň2,3,4
konverzácia v ruskom jazykukonverzácia v cudzom jazyku2 hodiny/týždeň2,3,4
konverzácia v španielskom jazykukonverzácia v cudzom jazyku2 hodiny/týždeň2,3,4
cvičenia z matematiky, fyziky a chémiekonverzácia v cudzom jazyku2 hodiny/týždeň4
programovaniezáklady programovania2 hodiny/týždeň3
diplomatický protokoletika, etiketa, dokumenty v štátnej službe1 hodina/týždeň2
kongresový manažmentmanazment oprganizovania kongresových podujatí1 hodina/týždeň2
reč a prejavhovorený prejav, pamäťové cvičenia …1 hodina/týždeň3
vnímanie a chápanie kultúryumelecké vzdelávanie, javisková prax1 hodina/týždeň3
športové hryfutbal, volejbal, basketbal…2 hodiny/týždeň2,3,4
názvy klubovkrátky popisrozsahročník
klub diplomacieklubová činnosť, organizovanie podujatínepravidelná činnosť2,3,4
muzikálové štúdionaštudovanie muzikálového vystúpenianepravidelná činnosť2,3,4
golfový kluborganizovanie golfových podujatínepravidelná činnosť2,3,4
cestovateľský klubklubová činnosť spojená so záujmom o cestovanienepravidelná činnosť2,3,4
názvy kurzovkrátky popisrozsahcertifikátcena za kurz
chorvátsky jazykvýučba základov chorvátskeho jazyka60 hano         150,00 €
čínsky jazykvýučba základov čínskeho jazyka60 hnie                  –   €
duolingopríprava na vykonanie certifikátu60 hano         150,00 €
slovencina pre zahraničných študentovzáklady slovenského jazyka 4 hodiny/týždeňnie         300,00 €
golf – zelená karta, golf manažmentzáklady techniky hry, organizovanie turnajov20 h (apríl, máj)ano         200,00 €
medzuslovjansky jazykizáklady jazyka30 hano         100,00 €
hra na klavíriindividuálny kurz hry na nástroj30nie         400,00 €