Doprava

Plánujeme pre vás organizovať dopravu mikrobusmi z mestských častí z ktorých budú minimálne štyria žiaci.