Prostredie školy

Poloha školy

Škola je situovaná v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Mestská časť Vrakuňa sa rozprestiera vo východnej časti Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Patrí k najmenším bratislavským mestským častiam. Budova Súkromnej základnej školy je umiestnená v tichom prostredí sídliska na Vážskej ul. číslo 34 je prízemná. Každá trieda je prepojená so školským dvorom.

Učebné priestory sú priamo prepojené so školským dvorom a areálom golfového ihriska. Golfové ihrisko sa nachádza priamo v areáli školy v Bratislave. Kultivácia golfového ihriska zároveň zvyšuje celkovú úroveň študijného prostredia, charakteristického predovšetkým zeleňou. V prípade dobrého počasia prebieha pod holým nebom vyučovanie niektorých predmetov.

Prestávky a voľný čas majú možnosť študenti tráviť na čerstvom vzduchu alebo priestoroch klubu, kde majú možnosť pripravovať sa na ďalšie vyučovanie, sledovať filmy, alebo sa hrať spoločenské hry.

Škola je vzhľadom na svoj vzdelávací program pripravená prijímať žiakov zo všetkých mestských častí Bratislavy.

Priestory

Triedy Súkromnej základnej školy sú v priestoroch objektu na Vážskej ulici 34.

Učebne

Školský klub

Areál školy