Stravovanie

Výdajná školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov.

Výber obedov cez objednávací systém.