Kategórie
Dni otvorených dverí

Deň otvorených dverí

  • 9.3.2022 v blokoch od 17 00 do 18 15 hod.

Vyplňte prihlášku na online DOD

DOD je určený rodičom a žiakom základných škôl. Poskytneme Vám informácie ohľadom možnosti prihlásiť sa na štúdium do 5. 6. 7. 8. a 9. ročníka základnej školy a do prvého ročníka štvorročného štúdia gymnázia so zameraním na diplomaciu.

prvý blok (od 17 00 do 17 20):
Predstavíme vám Súkromné gymnázium a Súkromnú základnú školu. Program a formy štúdia. Ich výhody, zameranie a jedinečnosť. Svoje úspechy, ktoré dosahujú žiaci počas štúdia, prostredie školy, učiteľský zbor. Budeme hovoriť o záujmových aktivitách.

Peter Verčimák, naši absolventi o škole.
Lukáš Krajčík, aktívny člen klubu diplomacie

druhý blok: (17 20 do 17 40)
Prihovoria sa vám učitelia anglického a ruského jazyka. Uvidíte ukážky z online vyučovania cudzích jazykov.

krátke predstavenie predmetov:

anglický jazyk

Ukážka z online vyučovacej hodiny anglického jazyka.

španielsky jazyk

Učiteľ španielskeho jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Jaroslav Jurčuk

ruský jazyk

Učiteľ ruského jazyka SSG a SZŠ, Mgr. Ekaterina Borisova
Ukážka z online vyučovacej hodiny ruského jazykaa na SSG

tretí blok (17 40 do 17 50):
Žiaci, členovia klubu diplomacie budú hovoriť o svojich aktivitách. Doterajších výsledkoch práce. Pripravia pre prihlásených žiakov ľahkú súťaž.

Ukážka z klubu diplomacie

Učiteľ diplomacie a golfu na SSG a SZŠ, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Vzučujúci predmetu diplomacia, Mgr. Maroš Rojko, PhD.
Účasť členov klubu diplomacie na konferencii v Moskve

štvrtý blok (17 50 do 18 00):
Muzikál, dramatická výchova, rétorika. Ukážky a predstavenie tohto zaujímavého vyučovacieho predmetu.

Dagmar Žalúdková učiteľka ssg o vyučovacom predmete muzikál.

z predchádzajúcej tvorby

Muzikál Mníšky.
Vystúpenie žiakov muzikálového štúdia
20 výročie založenia školy
Školská akadémia pred 11 rokmi

v poslednom vstupe (18 00 do 18 15):
je možné klásť otázky riaditeľovi školy a zástupcovi riaditeľa školy.

Prihlasovacie údaje pošleme na základe prejaveného záujmu.