Kategórie
30. výročie

Blíži sa podujatie Záhrada národov

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 21. 4. 2022 o 14:00 na Vážskej ulici 34, 821 07 Bratislava za účasti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Svoju účasť potvrdili zastupiteľské úrady Spojeného kráľovstva, Nemecka, Španielska, Poľska, Francúzska, Slovinska a Chorvátska.

Začiatok osláv tridsiateho výročia založenia školy si chceme pripomenúť v tomto školskom roku projektom „Záhrada národov“. Na našej škole sa učili a učia slovanské a západné jazyky, celkovo v počte osem.

Pri tejto príležitosti by sme chceli vysadiť národné stromy krajín, ktorých jazyky vyučujeme. Podujatie chceme realizovať za účasti zástupcov veľvyslanectiev krajín, ktoré nás od vzniku školy v našom procese vyučovania cudzích jazykov podporovali. Význam ekológie a výsadby zelene je pre nás veľmi dôležitý. Takisto spájanie národov prostredníctvom poznania a ovládania cudzích jazykov.

Týmto podujatím chceme symbolicky spojiť diplomaciu, výučbu jazykov a starostlivosť o životné prostredie. Podujatie sa uskutoční za prítomnosti rodičov žiakov, žiakov a absolventov školy, zástupcov mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, Magistrátu hl. mesta Bratislava.