Kategórie
Aktuality

Projektové vyučovanie

V rámci predmetu fyzika žiaci 8. ročníka vytvorili priestorové projekty, ktoré znázorňujú oko. Znova sme sa presvedčili o prepojenosti predmetov. Tentoraz s biológiou. Cieľom bolo, aby žiaci získali iný pohľad na fyziku ako vedu, ktorá sa zaoberá pozorovaním a vysvetľovaním javov, ktoré úzko súvisia aj s naším bežným životom.