Kategórie
Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada základnú školu prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podala žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na toto dieťa.