Kategórie
Aktuality

Medzinárodný deň detí 2023

V kalendári nám pri dátume 1. jún svietil sviatok MDD. Po druhej vyučovacej hodine mali deti odpočinok od učenia. Vybrali sme sa na školský dvor a deti plnilli rozličné súťažné aktivity. Deti slávnostne privítala a súťaženie otvorila pani učiteľka Puškášová. Na jednotlivých stanovištiach ich čakali pani učiteľky Borisová, Dolanská, Puškášová, Šuľanová, páni učitelia Bača, Rojko, a taktiež aj pán riaditeľ Spišiak a pán zástupca Križan. Keďže naše deti boli veľmi šikovné a úspešné v disciplínach, odniesli si aj pekné vecné ceny.

Žiaci 5. až 9. ročníka súťažili medzi sebou v 9 rôznych disciplínach: skákanie vo vreci, beh so zaviazanými nohami, hod loptou do diaľky, hod loptou do basketbalového koša, rýchla chôdza s loptičkou na lyžičke, štafetový beh, skákanie na fitlopte, golf a beh s fúrikom plným balónov.

Žiaci získavali v každej disciplíne body, ktoré sa potom sčítali a víťazmi sa stali:

  1. miesto – 6.A trieda
  2. miesto – 5.A a 7.A trieda (s rovnakým počtom bodov)

Aj študenti gymnázia si zasúťažili v disciplínach ako golf, šach, volejbal, štafetový beh a bedminton. Naši víťazi:

  1. miesto – II.A trieda
  2. miesto – III.A trieda
  3. miesto – I.A trieda

Ďakujeme všetkým za krásne strávený spoločný deň, pedagógom za organizáciu a Vám naše deti prajeme všetko najlepšie k Vášmu sviatku!

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta každoročne zvyčajne 1. júna. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925 s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako v 21 krajinách.