Kategórie
Aktuality

Slávnostná akadémia k 30. výročiu založenia školy

Milí naši priatelia SSG,

či už žiaci, absolventi, rodičia, učitelia, bývalí učitelia, priatelia, známi, pracovníci, spolupracovníci súčasní aj predchádzajúci. Počas večera sme si prešli 30-ročným obdobím SSG veľmi peknou a milou formou. Za čo chcem v prvom rade poďakovať Martinovi Mikulášekovi, bez ktorého by tento krásny večer nemohol byť. Bez jeho nadšenia a pochopenia, aké dôležité je vyjadrovať sa formou umenia a spoločenských kontaktov.

Zároveň chcem poďakovať aj svojim milým kolegom, bez ktorých by nemohlo byt Súkromné slovanské gymnázium, teda SSG – Martin Križan, Zuzana Godálová, Róbert Zeman, Jaroslav Pecen a Vlado Michalka. Nebudem v tejto chvíli odovzdávať medaily ani rády, aj keď určite aj k tomu raz príde. Odovzdávam kytice, ako symbol toho, že s priateľstvom a so zmyslom tvoriť sa dá vydržať aj vtedy, keď je to skutočne náročné. Hlavne s úctou a láskou k sebe, k nám všetkým a hlavne študentom, ktorí sú a tvoria SSG. Že sme prešli zaujímavým vývojom? Áno. To sme teraz videli a hlavne zažili.

Nepredstupujem pred Vás s veľkým zoznamom, čo všetko sme vytvorili, vybudovali a odovzdali našim študentom. S úctou k nám všetkým si však dovolím ešte raz citovať pani Elvíru Chadimovú. Raz mi povedala: „Paľo, školu nezakladáme na 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Zakladáme ju minimálne na 100 rokov.“ Ostal som zarazený. Až s odstupom času som si uvedomil, koľko pravdy a čo všetko sa schovávalo v tejto krátkej myšlienke. Na tretinu sme už skoro dosiahli. Bude to chcieť ďalšie generácie, ale pani Chadimová určite hovorila pravdu.

Vždy sme mali veľa priateľov a známych, ktorí nám pomáhali. Ten, kto nás prišiel podporiť v tento večer je pán starosta mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, pán Roman Lamoš.

Veľká vďaka.

Pavel Spišiak
Riaditeľ