Prijímacie konanie

ZŠ ako 8-ročné štúdium

4-ročné štúdium

5-ročné štúdium