Kategórie
30. výročie

Záhrada národov úspešne vysadená

Dňa 21.4. sa uskutočnila dlho očakávaná udalosť Záhrada národov, ktorá bola zároveň predčasnou oslavou 30. výročia založenia našej školy. Prvotný nápad vznikol už minulý rok, avšak pôvodný jesenný termín musel byť z dôvodu pandémie presunutý. V konečnom dôsledku to však vôbec neprekážalo, pretože sme sa mohli tešiť krásnemu slnečnému počasiu. Cieľom bolo vysadiť národné stromy všetkých krajín, ktorých jazyky sme sa na škole počas jej fungovania učili. Študenti osobne pozvali zástupcov veľvyslanectiev daných krajín a komunikovali s nimi. Na podujatí sa napokon osobne zúčastnili zástupcovia Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Španielska, Slovinska, Chorvátska a Ukrajiny. Naviac, sadenie stromov bolo zaradené aj do iniciatívy 10 tisíc stromov, ktorú predstavila námestníčka primátora hlavného mesta pani Kratochvílová. Tá zároveň zasadila aj posledný strom, ktorý sme nazvali strom mieru a má symbolizovať vzťahy a spoluprácu medzi národmi. Téma mieru bola tiež prítomná pri prezentácii diela, ktoré nám poslali študenti so spriatelenej školy v Talianskom meste Chiusi.

Sme nesmierne šťastní, že podujatie bolo úspešné o čom svedčia aj pochvalné reakcie zo strany pozvaných hostí a veríme, že novým stromom sa v našej záhrade bude dariť a takýchto projektov bude čoraz viac.

Prípravu podujatia mal na starosti organizačný tím, ktorého súčasťou boli aj študenti, ktorým aj touto cestou ďakujeme za výbornú prácu.

V ďalších dňoch prinesieme rozhovory o príprave a samotnom podujatí práve s členmi organizačného tímu.