Kategórie
30. výročie

Rozhovor s riaditeľom školy Pavlom Spišiakom

Ďalší zo série rozhovorov, ktorými sa vraciame k podujatiu Záhrada národov je s pánom riaditeľom Pavlom Spišiakom, ktorý krátkymi odpoveďami zhodnotil toto podujatie.

Ako a kedy vznikol nápad usporiadať Záhradu národov?

Ako? Náhodne.

Pohľad na našu záhradu je inšpirujúci. Stačí sa zahľadieť a myšlienky prichádzajú. Máme ešte viacej nápadov, ako ju oživiť v súlade s tým, čomu sa škola venuje. Tieto nápady prichádzajú aj zo strany našich študentov. Tematicky sa chceme venovať našim úspešným absolventom, alebo umeniu, ktoré je tiež v rozšírenom programe našej školy. Radi prijmeme námet od Vás.

Čo bola hlavná myšlienka tohto projektu?

Revitalizovať areál a vytvoriť prostredie, v ktorom prepojíme krajiny, ktorých jazyky učíme. Vždy sme učili cudzí jazyk tak, aby žiaci poznali krajinu, občanov, ich tradície a kultúru tejto krajiny.

Čo všetko zahŕňala organizácia a príprava podujatia?

Pripraviť projekt o stromoch. Opis, spôsob a miesto sadenia. Pripraviť miesto pre výsadbu. Zabezpečiť výsadbu. (Christián Bartko, žiak 3.A triedy) Oboznámiť partnerov s cieľom a zámerom nášho projektu. Informovať rodičov, žiakov, absolventov. Zabezpečiť dobrovoľníkov. (Samuel Manzella, žiak 3.A triedy) Organizovať činnosť všetkých zainteresovaných (Mgr. Maroš Rojko, PhD.) Učitelia cudzích jazykov pripravili krátky sprievodný program pri sadení stromov. (Mgr. Vladimír Michalka, Ing. Anton Bača, Mgr. Željana Franulić Ljubović, Mgr. Mária Gromošová, PhDr. Ekaterina Borisova, PhD., Mgr. Zuzana Godálová)

Napokon prišli takmer všetci pozvaní hostia, teší Vás to?

Áno. Hlavne atmosféra, ktorá sa vytvorila medzi všetkými pozvanými hosťami. Bola príjemná a priateľská.

Ako by ste na záver zhodnotili celý projekt?

Aby bolo takýchto podujatí na škole viacej. Zainteresovanosť študentov na živote školy poteší každého učiteľa, rodiča a aj vedenie školy. Máme radosť so stromov, obdivujeme ich ako rastú, staráme sa o ne. Našim oficiálnym hosťom sme sa poďakovali za ich účasť. Už teraz sa tešíme na podujatia, ktoré prichádzajú ako návrhy pre ďalšiu spoluprácu práve zo strany veľvyslanectiev.