Kategórie
Aktuality

Fyzika inak

Žiaci 6. ročníka tvorili projekt „Pečenie koláčov“. Zábavnou formou si zopakovali a precvičili meranie hmotnosti a objemu, či napísanie podrobného pracovného postupu. Naučili sa získavať informácie, triediť a spracovávať ich, s čím sa budú stretávať v bežnom živote.

Starší spolužiaci, ôsmaci, si vyskúšali fyzikálnu interpretáciu literárnych diel. Hľadali fyzikálne zákonitosti a skúmali fyzikálne deje v rozličných dielach od rôznorodých autorov.