Kategórie
Aktuality

Koniec školského roka 2022/2023

30. jún v škole sa niesol v znamení slávnostného ukončenia školského roka 2022/2023.

Žiaci, aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa slávnostne zhromaždili na školskom dvore, kde ich privítal riaditeľ školy spolu so zástupcom školy. Poďakovanie vyjadril všetkým žiakom za ich úspechy a aktivity počas celého školského roka.

Nasledovalo oceňovanie žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a v súťažiach.

Po slávnostnej rozlúčke sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakali triedni učitelia s vysvedčeniami a diplomami.

Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych a veľa slnečných dní počas letných prázdnin.

Vidíme sa 4. septembra 2023 o 08:00 na dvore školy.